Sla inhoud over

Site voor Steden

Op deze site vindt u informatie over het Grotestedenbeleid (GSB). Deze kabinetsbrede site is ontwikkeld om de éénendertig GSB-steden te faciliteren bij de uitvoering van de tweede (1999/2000 - 2004) en de derde GSB-convenantsperiode (2005 - 2009/2011).

Bent u geïnteresseerd in informatie over de Wijkenaanpak dan kunt u terecht op de site van Rijksoverheid.nl
Wilt u informatie over praktijkvoorbeelden en onderzoek met betrekking tot het bevorderen van de leefbaarheid in steden en aandachtswijken dan is de site van het Platform31 
de juiste plek. Ook de Wijkengids geeft veel relevante informatie.

Het laatste nieuws

Resultaten GSB III - Monitor GSB (eindmeting)

Ter ondersteuning van de steden en het Rijk is er voor de GSB III-periode een monitor ontwikkeld. Deze monitor bevat de indicatoren die de stand van zaken weergeven over de vijf maatschappelijke doelstellingen van het Grotestedenbeleid, en de indicatoren waarop prestatieafspraken zijn gemaakt per stad. De gegevens betreffen de nulmeting (2005), de midterm review (2007) en de eindmeting in 2010, waarbij zowel landelijke als lokale bronnen zijn gebruikt. De monitor is onderverdeeld in vier groepen: ten eerste de outcome-indicatoren (maatschappelijke doelstellingen), en vervolgens de output-indicatoren (overeengekomen prestatieafspraken) die in drie pijlers zijn ingedeeld (sociaal, fysiek en economisch terrein). Voor een samenvatting van de behaalde resultaten, zie ‘lees verder’.

Lees verder

Evaluatie Grotestedenbeleid III, 2005–2009

Uit de evaluatie Grotestedenbeleid 2005–2009 (GSB III) blijkt dat het beleid aantoonbaar heeft bijgedragen aan de verbetering van de leefbaarheid in de steden en wijken.

Lees verder

Monitor bedrijventerreinen 2009

Uit de monitor bedrijventerreinen 2009 blijkt dat de GSB III-periode succesvol is afgerond en dat de doelstelling ten aanzien van het aantal hectares te herstructureren bedrijventerreinen in de GSB-steden ruimschoots is gehaald. Het betreft hier een van de outputindicatoren waarop per stad voor de periode 2005 t/m 2009 een prestatieafspraak met het Rijk is geformuleerd.

Lees verder

Rekenmodel onderdeel Inburgering van de BDU SIV is gepubliceerd.

Als u dit bericht opent staat rechts in het scherm een koppeling naar een rekenmodel voor het onderdeel Inburgering van de BDU SIV. In het kader van de SiSa-verantwoording kan dit model worden gebruikt voor het bepalen van de financiële effecten naar aanleiding van de behaalde inburgeringsvoorzieningen 2005-2009.

Lees verder

Mal en toelichting toerekening programmadeel BDU SIV zijn gepubliceerd

Als u dit bericht opent staan rechts in het scherm twee koppelingen naar de mal en de toelichting op de toerekening aan de indicatoren van het programmadeel BDU SIV. De mal heeft op betrekking op de toerekening van de G27. Voor Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht staat een specifieke toerekening op deze site bij de betreffende gemeente. Zie <De Steden> <kies een stad> <GSB III periode>.

Lees verder

Actuele regelgeving BDU SIV en BDU ISV2

De actuele regelgeving van de BDU SIV, inclusief de wijzigingen vanaf eind 2008, en de BDU ISV2 staan hier geplaatst.

Lees verder

Bronnenoverzicht GSB III gepubliceerd

Ten behoeve van de gegevensverzameling voor de outcome- en outputdoelstellingen/indicatoren is een actueel Bronnenoverzicht GSB III beschikbaar. Voor de G31 is met name het overzicht met de output-doelstellingen relevant met het oog op de verantwoording van de resultaatafspraken.

Lees verder


Navigatie